1. ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ
σήμερα 10/08/2022 : Ηρώ, Ηρων, Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα, Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντία, Λαυρεντίνα
αύριο 11/08/2022 : Εύπλους, Εύπλος, Εύπλοος

--- τέλος ---